تجربه ی خانه‌ ی سپنج

حیاط های خانه

خانه ی سپنج دارای دو حیاط می‌باشد. یک حیاط مرکزی که پنجره ی همه‌ی اتاق ها به آن باز می شوند.این حیاط دارای یک حوض و چهار باغچه با درختان زیتون و انار است. طاق های موجود در نماها سایه اندازهای خوبی جهت نشستن و لذت بردن از حیاط را فراهم ـآورده اند. حیاط دیگر حیاط پشتی خانه ی سپنج است این حیاط شامل درختان انجیر و انار و گل های رنگارنگ و همچنین سبزی های مختلف است که گاهی از آنها در صبحانه استفاده می شود. این حیاط دارای آرامش فوق العاده ای است، با نشستن درر زیر سایه بان‌های پارچه ای آن می‌توانید از نسیم خنکی از روی حوض عبور میکند، صدای آب و عطر گل های باغچه لذت ببرید.

مزه‌گاه

رستوران خانه سپنج فضایـی است با طراحی و رنگ های ارامش بخش همراه با چشم اندازی به دو حیاط خانه که به مهمانان فرصت می دهد که از طعم های مختلف لذت ببرند در حال حاضر رستوران خانه سپنج با سرو صبحانه پذیرای مهمانان عزیز است.

فضاهای نشیمن

در هر گوشه از فضای خانه ی سپنج فضایی جهن نشتن، تامل و لذت بردن از صداها، رنگها و عطر های گوناگون تعبیه شده است.

معماری خانه

در مرمت این خانه،  دوره‌های مختلف تاریخی حفظ و به معرض نمایش گذاشته شدهاست تا برای بازدید کنندگان فرصت تجربه‌های مختلفی که در طی ۲۰۰ سال در این خانه شکل گرفته اند را فراهم  آورد.

فروشگاه

در فروشگاه خانه سپنج، عرقیجات سنتی و محصولات دیگر جهت خرید برای شما فراهم شده اند.